Realizace

V sočastné době se podílím na realizaci restaurátorských prací :

Letenský kolotoč

letensky kolotoc

Píše se rok 1892 nebo 1893, v Rakousku-Uhersku vládne Franta Pepa Jednička, měnová reforma zavádí jako platidlo korunu, na Novém Městě se několik pánů dohodne, že založí Slavii a na Královských Vinohradech několik dalších pánů zakládá Spartu. Právě v jednom ze zmiňovaných roků se na Vinohradech poprvé roztáčí dřevěný kolotoč a na něm devatenáct různě velkých koňů. V roce 1894 se kolotoč stěhuje na Letnou, kde stojí dodnes. Je nejstarším dochovaným kolotočem v Evropě a chráněnou technickou památkou.

kolotoc2    kolotoc3

Současná situace

Plzeň hlavní nádraží

nadrazipl

Současná výpravní budova plzeňského hlavního nádraží byla slavnostně otevřena v roce 1907. Budova byla postavena v secesním slohu podle návrhu architekta Rudolfa Štecha, který se podílel i na financování stavby. Přitom se však významně zadlužil a nevida východiska z tíživé situace se 2. ledna 1908 oběsil.Budova těžce utrpěla americkým bombardováním na jaře 1945, byla však znovu rekonstruována do původní podoby. V době komunismu bylo nádraží přejmenováno v padesátých letech na Plzeň Gottwaldovo nádraží na počest prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Po sametové revoluci se nádraží opět vrátilo k názvu Plzeň hlavní nádraží. V letech 2011-2012 proběhla velká rekonstrukce výpravní budovy, na to navázala rekonstrukce nástupišť a okolí budovy.Budova i s okolím byla 15. května 2000 vyhlášena kulturní památkou.

nadrazipl2   nadrazipl3

Současná situace

Tenhle týden jsme dokončili první etapu ze tří a dále se bude pokračovat až příští rok doufejme že i další etapy půjdou aspoň tak jako ta první.

Strahovský klášter

strahovsky klaster

Klášter byl založen roku 1143 knížetem Vladislavem II. s chotí Gertrudou, pražským biskupem Janem a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a dostal nové jméno Sion. Zdá se, že Jindřich Zdík se zde pokusil společně s pražským biskupem Janem vytvořit klášter řeholních kanovníků zřejmě inspirovaný kanovníky Božího hrobu. Po smrti biskupa Jana tyto snahy podporoval i jeho nástupce Ota a kníže Vladislav. Těžkosti řeholníků posléze vyřešil Jindřich Zdík žádostí na generální kapitulu premonstrátského řádu o nové osazení konventu.Roku 1142 na Strahov přišli premonstrátští mniši z vestfálského Steinfeldu.Kamenný kostel a klášter byl pak vybudován ve druhé polovině 12. století, roku 1178 zde byl pohřben král Vladislav II. a po úpravách byl kostel podruhé vysvěcen roku 1182. Po požáru roku 1258 a ve 14. století byl klášter různě přestavován. Po vyplenění v husitských válkách roku 1420 byl obnoven a výrazně přestavěn až v letech 1601–1605 (kostel) a 1614–1626. Roku 1613 byla také nově založena Opatská zahrada. Roku 1627 sem byly z Magdeburgu převezeny ostatky zakladatele premonstrátského řádu svatého Norberta (+1134) a 1648 klášter vyrabovalo švédské vojsko, které odvezlo i velkou část knihovny.[Barokní přestavbu vedli architekti Giovanni Domenico Orsi (1671–1674), který postavil také nový knihovní sál (dnešní Teologický), a Jan Baptista Mathey (budova opatství, po 1682). Po poškození kostela roku 1742 opravoval fasády Anselmo Lurago a koncem 18. století se na přestavbách průčelí Filosofického sálu knihovny podílel Ignác Jan Nepomuk Palliardi.Po převzetí moci komunisty byl roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci z větší části deportováni do sběrných táborů. Při rekonstrukci pro účely Památníku národního písemnictví v letech 1950–1953 se ukázalo, že velké části původní románské stavby kostela i kláštera se zachovaly, a to až do výše prvního patra. V letech 1992–1993 byl klášter obnoven a v následujících letech opraven.V současnosti je opatem Královské kanonie premonstrátů na Strahově Rmus. D. Michael Josef Pojezdný (zvolen původně ještě tajně v roce 1987). Ke kanonii patří celkem 75 řeholníků, žijících v klášteře samotném, nebo na farách po celé České republice a v části Slovenska.

Created Timeshock Prague 2016     fcb icon    news RSS